Zakup towarów na Ukrainie, a obowiązek podatkowy w VAT

W przypadku zakupu towarów poza granicami UE, podmiot krajowy będzie zobowiązany do zapłaty VAT. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w tym zakresie zostały określone w art. 19a ust. 9 i n. VATU.
Mianowicie, zgodnie z przywołanym przepisem obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje, co do zasady, z chwilą powstania długu celnego. Ustawodawca przewidział w tym wypadku pewne wyjątki. Otóż, zgodnie z art. 19a ust. 10 VATU, w przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia to-warów tą procedurą.
Tym samym jeżeli spółka akcyjna dokonuje zakupu maszyn rolniczych z Ukrainy w dniu 31 lipca 2014 r., a dług celny powstanie w dniu zakupu, obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, z tytułu importu tych towarów powstanie również 31 lipca 2014 r.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *