Zaległości podatkowe spółki kapitałowej a odpowiedzialność członków zarządu

Zakres tej odpowiedzialności jest szeroki, ponieważ członkowie zarządu odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest możliwe zaspokojenie w całości lub w części z majątku danej spółki.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że odpowiedzialność odnosi się do okresu, w którym osoba pełniła funkcję członka zarządu. Tym samym w przypadku, gdy nawet osoba jest byłym członkiem zarządu, będzie odpowiadała za zaległości, które powstały w okresie pełnienia przez nią tej funkcji.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *