Sprzedaż znaku towarowego czasami bez PCC

Z racji tego, iż sprzedaż znaku towarowego na rzecz nabywcy, który jest podatnikiem wspólnotowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy podkreślić, iż w myśl normy prawnej wyrażonej w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (zwanej dalej: ustawą o PCC), opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Niewątpliwym jest, iż znak towarowy należy do kategorii praw majątkowych, których sprzedaż co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednakże na mocy art. 2 ust.4 ustawy o PCC nie podlegają opodatkowaniu czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Należy również wyjaśnić, iż w myśl art. 1a pkt 7 ustawy o pcc, podatkiem od towarów i usług jest podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż stosownie do treści art. 27 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT sprzedaż znaku towarowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju, w którym nabywca posiada siedzibę. Tym samym opisywana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Wielkiej Brytanii, a podmiotem zobligowanym do rozliczenia podatku VAT z tego tytułu będzie nabywca, czyli podmiot brytyjski. Tym samym, z racji tego, iż nabywca znaku towarowego winien opodatkować tę transakcję podatkiem od towarów i usług, umowa sprzedaży znaku towarowego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jedna myśl na temat “Sprzedaż znaku towarowego czasami bez PCC”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *