Przychody i koszty na przełomie roku – część 2

W tym okresie wpływają dokumenty księgowe dotyczące zarówno minionego, jak o nowego roku obrotowego. W celu zapewnienia poprawnego ich ujęcia, w księgach rachunkowych właściwego roku, należy zwrócić – na przełomie roku – wzmożoną uwagę w szczególności na:

  • faktury własne z tytułu sprzedaży, gdyż zgodnie z ustawami o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz ustawą o rachunkowości zalicza się je do okresu (a więc roku objętego sprawozdaniem finansowym) w którym wystąpiły operacje sprzedaży bądź wcześniejszych za nie zapłat; natomiast w myśl ustawy o VAT o zaliczaniu faktur do danego okresu decyduje w zasadzie data ich wystawienia, mogą się więc zatem kwalifikować do nowego roku obrotowego,
  • faktury obce – za wyświadczone i odebrane usługi w roku obrotowym – które otrzymano po dniu bilansowym lecz przed sporządzeniem sprawozdania finansowego i złożeniem rocznego zeznania podatkowego; usługi takie zalicza się do kosztów księgowych i podatkowych roku obrotowego.

Jedna myśl na temat “Przychody i koszty na przełomie roku – część 2”

  1. Niektóre funkcjonujące w obrocie druki jak również aplikacje komputerowe do obsługi dokumentów dotyczących środków trwałych wymagają wpisania stawki amortyzacji. W nowocześniejszych aplikacjach Srodki trwałe zwykle jest możliwosć zróznicowania stawek podatkowych i bilansowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *