Zaniechania poboru podatku od stypendiów „Erasmus+”

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydaniem rozporządzenia, dzięki któremu stypendyści programu „Erasmus+” oraz wolontariusze programu „Europejski Korpusu Solidarności” nie zapłacą podatku od otrzymanych w ramach tych programów świadczeń.

Zaniechanie poboru podatku od stypendiów, w ramach różnych edycji programu „Erasmus+”, zostanie uregulowane w jednym rozporządzeniu.

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydaniem rozporządzenia, dzięki któremu stypendyści programu „Erasmus+” na lata 2014-2020 i 2021-2027 oraz wolontariusze programu „Europejski Korpusu Solidarności” na lata 2018-2020 i 2021-2027, nie zapłacą podatku od otrzymanych w ramach tych programów świadczeń.

Rozporządzenie obejmie dochody (przychody) uzyskane z tych programów począwszy od 2021 r. aż do końca realizacji tych programów.

Dotyczy także stypendiów otrzymywane w ramach edycji programu „Erasmus+” na lata 2014-2020, w zakresie dochodów (przychodów) uzyskanych w latach 2022-2023 rok

Za 2021 rok

Wydanie rozporządzenia zwolni podmioty wypłacające ww. stypendia i wsparcie finansowe z obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 za 2021 r.

Stypendia z programu „Erasmus+” na lata 2014-2020 otrzymane do końca 2021 r. są objęte zaniechaniem poboru podatku na podstawie rozporządzenie z 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” (Dz. U. poz. 2114).

Źródło: PAP Media Room


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *