Różnice kursowe na kwocie VAT

Chociaż różnice kursowe powstające na kwocie VAT niewątpliwie stanowią przychód/koszt w znaczeniu ekonomicznym, to jednak w opinii organów aktualne brzmienie przepisów nie pozwala na zaliczenie tych wielkości do przychodów/kosztów podatkowych.
Naszym zdaniem można jednak argumentować, że różnice kursowe na kwocie VAT, nawet gdy nie mogą zostać zaklasyfikowane do pojęcia podatkowych różnic kursowych, stanowią efektywne przysporzenie/uszczuplenie majątku podatnika, a zatem mogłyby zostać zaliczane odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych na zasadach ogólnych. Powstałe wątpliwości są bowiem efektem niedostosowania przepisów podatkowych do rzeczywistości gospodarczej, co po pierwsze nie oznacza, że nie mogą zostać rozstrzygnięte na zasadach ogólnych, a po drugie – nie powinno skutkować w przerzuceniu negatywnych konsekwencji takiego stanu rzeczy na podatników.
Biorąc pod uwagę niekorzystne stanowisko organów w tym zakresie, najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się podatkowe rozpoznawanie różnic kursowych wyłącznie na kwotach netto. Istnieje jednak ryzyko przyjęcia asymetrycznego, niekorzystnego dla podatników podejścia, zgodnie z którym dodatnie quasi-różnice kursowe powstałe na kwocie VAT będą stanowić przychód podatkowy, natomiast ujemne zostaną wyłączone z kosztów. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zatem analiza pozycji kursowej danego podmiotu i określenie kwotowych wartości różnic podlegających takiemu ryzyku, a w przypadku istotnych kwot – wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację prawa podatkowego w tym zakresie, co może chociażby ograniczyć ryzyko zastosowania przez organy asymetrii w podejściu do tej kwestii.

Jedna myśl na temat “Różnice kursowe na kwocie VAT”

  1. Elementy dokumentów ksiegowych , poza tymi wynikającymi wprost z przepisów prawa w szczególności uor, powinny być ujęte w wewnętrznych regulacjach podmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *