Zabudowa meblowa z 8 % VAT

Minister Finansów umożliwia zastosowanie obniżonej stawki VAT w przypadku montażu szaf wnękowych i mebli do zabudowy w mieszkaniach do 150 m2 i domów jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2.
Stanowisko Ministra Finansów
Minister Finansów podzielił pogląd wyrażony w ww. uchwale i wyjaśnił, że trwała zabudowa meblowa jest objęta stawką 8 % VAT w przypadku, gdy jej demontaż spowoduje uszkodzenie mebli i pomieszczenia (uszkodzeniem nie będzie jednak pozostawienie otworów montażowych w ścianie czy podłodze)
Teza
Rozstrzygnięcie podjęte przez Ministra Finansów pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) jeżeli montaż komponentów meblowych w celu wykonania trwałej zabudowy meblowej następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów obiektu budowlanego/lokalu, który przez konstrukcyjne połączenie tych komponentów i elementów obiektu budowlanego/lokalu stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową, czynność taka będzie stanowić usługę modernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, opodatkowaną stawką VAT w wysokości 8%. (…).”
Komentarz
Interpretacja ogólna Ministra Finansów jest kolejnym krokiem w budowaniu korzystnej linii orzecznictwa dla podatników  dotyczącej opodatkowania 8 % stawką VAT świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Wykonanie trwałej zabudowy meblowej polega na szeregu następujących po sobie czynności (od zaprojektowania aż po montaż), które traktowane są, jako świadczenie kompleksowe i opodatkowane VAT właściwym dla elementu dominującego w świadczeniu.
Wykonując zabudowę meblową wykonujemy de facto modernizację pomieszczenia, w związku, z czym mamy prawo do zastosowania 8 % stawki VAT (modernizacja jest elementem dominującym w przedmiotowym świadczeniu kompleksowym).
Minister Finansów wskazał jako przykład zabudowy meblowej, dla której należy zastosować obniżoną stawkę VAT zabudowę kuchenną, w której ,,(…) demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. (…) gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia i komponentów meblowych, jak i trwałe uszkodzenie tych dodatkowych materiałów budowlanych, bez których to materiałów nie istniałaby możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym miejscu (…).”
Powyższe oznacza, że przy zastosowaniu 8 % stawki VAT należy zbadać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów danego obiektu budowlanego/ lokalu. Obniżonej stawki nie można, więc stosować, gdy zabudowa meblowa jest jedynie przytwierdzona do ściany czy podłogi taki sposób, w jaki może też być zastosowany przy montażu mebli „wolnostojących”.
Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *