Zasady określania podstawy opodatkowania VAT, w przypadku dostawy antyków

Przez marżę rozumie się różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, oczywiście pomniejszoną o kwotę podatku VAT. Jednocześnie art. 120 ust. 4 Ustawy może być zastosowany w przypadku, gdy podatnik nabył antyki od określonej grupy osób, wskazanego w art. 120 ust. 10 Ustawy.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *