Zasady reprezentacji spółki w organizacji

Tym samym w takim wypadku wymagane jest określenie organów właściwych do reprezentowania tejże spółki. Ustawodawca dopuścił w tym przypadku możliwość reprezentowania takiej spółki przez zarząd albo przez pełnomocnika, który został powołany jednomyślną uchwałą wspólników. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w spółce jednoosobowej w organizacji, podmiot będący jedynym wspólnikiem nie ma  prawa do reprezentowania spółki. Przewidziany jest w tym wypadku jedynie wyjątek w zakresie zgłoszenia danej spółki do wpisu do KRS.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 265 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *