Zasady tworzenia i prowadzenia spółek pracowniczych

Aby ułatwić dostęp do informacji na temat prywatyzacji pracowniczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeszkoliła konsultantów KSU w tym temacie. Na stronach internetowych PARP wszyscy zainteresowani, w tym przedsiębiorcy mogą zapoznać się ze swoistym kompendium wiedzy nt. prywatyzacji pracowniczej: http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk/pakietyinformacyjne/05f

Krajowy System Usług dla MSP to sieć współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji. Udziela bezpłatnych informacji m.in. o zasadach i warunkach korzystania z: programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.

Szczegółowe informacje o prywatyzacji pracowniczej dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/10233.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *