Zasady WNT w przypadku rolnika ryczałtowego

Rolnik ten nie musi być jednak zobowiązany do zarejestrowania się, z tytułu takich transakcji, jako podatnik VAT UE. Mianowicie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), WNT nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów nabywanych przez rolnika ryczałtowego dla prowadzonej przez niego działalności rolniczej. Ponadto całkowita wartość tego WNT nie może przekroczyć 50 tys. zł w trakcie danego roku podatkowego.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *