Zasady wypłaty odpraw pieniężnych przy zwolnieniach grupowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości 1 – miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata. Wysokość wynagrodzenia jest zwiększana do 2 -miesięcznego wynagrodzenia, przy zatrudnieniu w okresie od 2 do 8 lat. Ostatecznie pracownikowi może przysługiwać nawet 3-miesięczne wynagrodzenie z tytułu odprawy, pod warunkiem, ze pracownik jest zatrudniony dłużej niż 8 lat u jednego pracodawcy.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003r., Nr 90, poz. 844 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *