Zawieszenie działalności gospodarczej a amortyzacja

Przede wszystkim w okresie zawieszenia działalności podatnik nie może prowadzić tej działalności i osiągać przychodów oraz ponosić kosztów. Mogą natomiast wykonywać takiego działania, które służą utrzymaniu dotychczasowych źródeł przychodów.
W przypadku amortyzacji ulega ona zawieszeniu, w okresie zawieszenia działalności. Tym samym podatnik nie będzie mógł amortyzować w tym okresie składników majątku. Wyłączenie z amortyzacji następuje od miesiąca następującego, po miesiącu, w którym działalność została zawieszona.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *