Zawody (nie)zaufania publicznego, czyli kasy rejestrujące od 1 stycznia 2015 r.

Oczywiście do  zacnego grona zawodów zaufania publicznego od lat zaliczano prawników oraz lekarzy. Kondycja moralna tychże zawodów wydaje się być jednak marna, skoro ustawodawca podatkowy wprowadził od 1 stycznia 2015 r. zasadę ograniczonego zaufania tymże zawodom. Chodzi oczywiście o obowiązek stosowania kas fiskalnych przez prawników oraz lekarzy, który wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

Obowiązek fiskalizacji przez prawników oraz lekarzy sprzedaży dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest niestety poparty stwierdzonymi przez fiskusa przypadkami nadużyć podatkowych ze strony tych grup zawodowych. O ile usługi prawnicze podlegają opodatkowaniu VAT według reguł ogólnych, czyli według stawki VAT w wysokości 23%, o tyle usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy korzystają generalnie ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Zatem kontrola poprzez fiskalizację obrotu ma na celu nie tylko VAT, lecz również będzie dotyczyła podatków dochodowych.

W przeciwieństwie do innych przypadków sprzedaży na rzecz osób fizycznych w przypadku świadczenia usług prawniczych, doradztwa podatkowego oraz usług medycznych przez lekarzy nie będzie obowiązywał limit 20.000 złotych, po którego przekroczeniu istnieje obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kasy. Bowiem w opisywanych przypadkach konieczne będzie fiskalizowanie obrotu od pierwszej sprzedaży dokonanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie jednak z przepisami przejściowymi, bezwzględnym obowiązek fiskalizacji m.in. usług prawniczych, doradztwa podatkowego oraz opieki medycznej powstanie od 1 marca 2015 r.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *