Zdjęty VAT z materiałów budowlanych dla powodzian

Zwolnienie obejmuje zarówno darowizny na rzecz osób prywatnych, jak również szkół i innych placówek prowadzących działalność kulturalną czy edukacyjną. Ponadto zwolnieniem objęte będą ośrodki opieki zdrowotnej, społecznej oraz te, stwarzające możliwość zakwaterowania dla uczniów i studentów.

Darczyńca, aby być zwolnionym z podatku, musi uzyskać od poszkodowanego odpowiednie dokumenty. Od osób fizycznych będzie to dokument poświadczający posiadanie tytułu prawnego do lokalu czy budynku, gdzie w  wyniku powodzi wystąpiły szkody, oświadczenie o przeznaczeniu otrzymanych materiałów budowlanych do usuwania skutków powodzi i zaświadczenie z placówki pomocy społecznej. To powinno potwierdzać poniesienie szkody. Pozostałe podmioty muszą przekazać darującemu oświadczenie o przeznaczeniu materiałów do usuwania szkód po powodzi, a także zaświadczenie pobrane z samorządu traktujące o poniesieniu szkody w obiektach.

Wykorzystanie zwolnienia od podatku w odniesieniu do osób dostarczających materiałów budowlanych nie jest jednoznaczne z możliwością odliczenia podatku związanego z nabyciem tych towarów.

Rozwiązanie jest specyficzne i będzie obowiązywać do 30 września br. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 100 poz. 638 z 9 czerwca 2010 r.

 

 

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *