Jak wykazać w INTRASTAT dostawę towarów z montażem

Dla podmiotów prowadzących obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi, których wartość przywozu lub wywozu towarów przekroczyła ustalone wartości oznacza to obowiązek składania miesięcznych zgłoszeń INTRASTAT. Zgłoszenia te powinny być dokonywane nie później niż do 10.dnia miesiąca następującego po okresie, którego dane zgłoszenie dotyczy. W Polsce zgłoszenia te są składane do izby celnej.

W najprostszym przypadku w zgłoszeniach INTRASTAT jako przywóz wykazywane są wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów – czyli zakup towarów z innych państw członkowskich. Odpowiednio, standardowe transakcje zgłaszane jako wywóz to wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – czyli sprzedaż towarów do innych państw członkowskich. Przemieszczenia towarów objęte zgłoszeniami INTRASTAT nie muszą być jednak przedmiotem transakcji sprzedaży – istotny jest sam fakt przemieszczenia towarów, a nie związana z nim realizacja konkretnej transakcji handlowej. Przykładowo, w zgłoszeniu INTRASTAT powinny być wykazywane między innymi towary oddawane w leasing finansowy, wydawane bezpłatnie, w ramach barteru lub przekazywane na próbę.

Pewne praktyczne wątpliwości związane ze sposobem ujęcia transakcji w zgłoszeniu INTRASTAT mogą natomiast powodować tzw. dostawy towarów z montażem. W takim przypadku polski podmiot zakupuje od dostawców zagranicznych towary, które są montowane lub instalowane na terytorium Polski. Montaż/instalacja towarów dokonywana jest przez dostawcę towarów lub na jego rzecz. Z punktu widzenia regulacji w zakresie podatku VAT w takim przypadku nie ma miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ale dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu VAT w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że również w takim przypadku przemieszczenie towarów powinno być zgłoszone jako przywóz towarów na terytorium Polski.

Praktyczna trudność w wykazaniu tej transakcji w zgłoszeniu INTRASTAT może wynikać z natury analizowanej transakcji – proces przemieszczania i montażu towarów może bowiem obejmować okres kilku miesięcy. Co do zasady, w takim przypadku przemieszczenia towarów powinny być wykazywane w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wszystkich miesięcy, w których towary te były przywożone do Polski. Procedura taka może być znacznym obciążeniem administracyjnym, między innymi z uwagi na fakt, że faktura dokumentująca daną transakcję może być wystawiona dopiero po zakończeniu całego procesu instalacji.

W celu wyeliminowania powyższych trudności, podmioty zobowiązane do składania zgłoszeń INTRASTAT mogą rozważyć zastosowanie procedury uproszczonej dla przesyłek wieloetapowych. Procedura taka dotyczy składników kompletnego towaru, w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym zrealizowaną w ciągu więcej niż jednego okresu sprawozdawczego z przyczyn handlowych lub związanych z transportem. Można więc argumentować, że przyjeżdżające towary stanowią taką właśnie przesyłkę, która po zmontowaniu będzie np. kompletnym urządzeniem przemysłowym. Spełnione są więc przesłanki pozwalające uznać daną transakcję za dostawę wieloetapową. Taki przywóz towarów będzie można zadeklarować jako jedną przesyłkę dopiero z datą ostatniej dostawy. Skorzystanie z powyższej procedury uproszczonej może znacznie uprościć sposób wykazania tej transakcji w zgłoszeniu INTRASTAT.

[page_break]

Jedna myśl na temat “Jak wykazać w INTRASTAT dostawę towarów z montażem”

  1. A proszę jeszcze o jedną podpowiedź. W drugiej FV mam dwie pozycje usł.cateringowych, ale jedna ze stawką 7%, a druga ze stawką 22%!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *