Jakie diety należy wypłacić pracownikowi – kierowcy wysłanemu w delegację za granicę?

Dieta będzie przysługiwać kierowcy, jeżeli wyjazd był podróżą służbową. Spróbujmy więc zdefiniować taką podróż. Z podróżą służbową mamy do czynienia jeżeli zadanie służbowe realizowane jest poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy, lub poza stałym miejscem pracy. Przekładając to na kierowcę należy zauważyć, iż z podróżą służbową będziemy mieli do czynienia np. w sytuacji, gdy usługi transportowe świadczone są na terytorium Śląska, a kierowca uda się do Warszawy złożyć w imieniu pracodawcy pozew przeciwko nielojalnemu kontrahentowi. W przypadku natomiast, gdy dajmy na to firma ze Szczecina świadczy usługi transportowe na tracie Szczecin-Berlin, to trudno jest mówić, iż kierowca, będzie w podróży służbowej za każdym razem, gdy minie rogatki Szczecina. Przejazdy dokonywane w ramach usług transportowych stanowią istotę tej działalności. Stąd też skoro przedsiębiorca prowadzi działalność, w ramach której kierowcy stale poruszają się po terytorium i poza granicami kraju, to przejazdów takich, stanowiących zwykłe czynności wykonywane w ramach przedsiębiorstwa, nie można uznać za podróże służbowe.

\"\"
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Jedna myśl na temat “Jakie diety należy wypłacić pracownikowi – kierowcy wysłanemu w delegację za granicę?”

  1. ja uważam ze to jest opodatkowane i nie było podstawy żeby zwolnic to tak jak było z szczepieniami przeciw grypie były najpierw wyjaśnienia ze jak ryczałtem to nie ale potem się z tego wycofafi zwsze jest lista osób które moga korzystać i to jest podstawa opodatkowania i ozusowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *