Upadłość dłużnika nie wyklucza zastosowania ulgi na złe długi

Z kolei nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
Ustawa o VAT, ustanawia szereg warunków, które należy spełnić aby zastosować ulgę – jednym z nich jest aby dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Warunek, aby nabywca (dłużnik) nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji należy odnieść wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi, natomiast w momencie dokonania korekty dłużnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W tym momencie nie ma znaczenia czy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Dodatkowo zaznaczyć należy, że syndyk masy upadłości nie jest dłużnikiem, a jedynie osobą wyznaczoną przez sąd do zarządzania majątkiem firmy (dłużnika), która ogłosiła upadłość i jako taki ma prawo do odebrania zawiadomienia o zamiarze zastosowania ulgi.

Reasumując, podatnicy mogą skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku gdy w momencie korzystania z tej ulgi dłużnik jest w upadłości, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT. Nie ma przy tym znaczenia, że zawiadomienie o zamiarze skorzystania z ulgi odebrał syndyk.
Taką interpretację przepisów potwierdza Minister Finansów w indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in.: w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 sierpnia 2009 r., sygn. ILPP2/443-682/09-2/AD, oraz z 13 lipca 2009 r., sygn. ILPP1/443-669/09-4/AI, jak również w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 czerwca 2009 r., sygn. IBPP2/443-379/09/WN oraz z 30 kwietnia 2009 r., sygn. IBPP3/443-342/09/ŁW.

Podstawa prawna
Art. 89a ust. 1 i art. 89 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *