Faktycznie wpłacone środki na ZFŚS w kosztach uzyskania przychodów

„Za koszty uzyskania przychodu mogą być uznane te wpłaty na rachunek ZFŚS, które zostały dokonane (wydatki poniesione), w ciągu danego roku podatkowego. Samo dokonanie odpisu na ZFŚS nie daje prawa zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów, a także sama wpłata na rachunek funduszu, bez dokonania odpisu, nie jest wystarczającą przesłanką do uznania jej za koszt uzyskania przychodów”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *