Zmiana sposobu stosowania formularza przelewu celnego

Od dnia 1 października 2015 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego, które wprowadza częściowe zmiany w sposobie wypełniania przedmiotowego formularza w związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych.

W wyniku zmian większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, musi być dokonywana wyłącznie na dwa odpowiednie centralne rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie, tzn.:

wpłaty oznaczone symbolami SADN, SADNW, VATIMP i POZDOCH – na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,

wpłaty oznaczone symbolami SADAKC i SADAKCW – na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.

Pozostałe wpłaty należności, jako tzw. wpłaty niescentralizowane, będą dokonywane na poprzednio obowiązujących zasadachs, na rachunki bankowe wszystkich izb celnych zgodnie z ich właściwością miejscową z zastosowaniem właściwych symboli formularzy i płatności, z tym, że dla wpłat niescentralizowanych dokonywanych na rachunek Izby Celnej w Krakowie zostaną określone odrębne symbole, tzn.:

wpłaty oznaczone symbolami TYTULKR i POZ-KR – tylko na rachunek Izby Celnej w Krakowie nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,

wpłaty oznaczone symbolami TYTULIC i POZ-IC – na rachunki bankowe pozostałych 15 izb celnych, tzn. na rachunki:

 1. Izby Celnej w Białej Podlaskiej – 87 1010 1339 0094 3622 3100 0000
 2. Izby Celnej w Białymstoku – 95 1010 1049 0004 8822 3100 0000
 3. Izby Celnej w Gdyni – 55 1010 1140 0065 5222 3100 0000
 4. Izby Celnej w Katowicach – 17 1010 1212 3115 2622 3100 0000
 5. Izby Celnej w Kielcach – 96 1010 1238 0858 5022 3100 0000
 6. Izby Celnej w Łodzi – 98 1010 1371 0007 0722 3100 0000
 7. Izby Celnej w Olsztynie – 30 1010 1397 0066 2422 3100 0000
 8. Izby Celnej w Opolu – 13 1010 1401 0061 5822 3100 0000
 9. Izby Celnej w Poznaniu – 43 1010 1469 0024 6622 3100 0000
 10. Izby Celnej w Przemyślu – 67 1010 1528 0020 4622 3100 0000
 11. Izby Celnej w Rzepinie – 33 1010 1704 0091 8822 3100 0000
 12. Izby Celnej w Szczecinie – 60 1010 1599 0029 0322 3100 0000
 13. Izby Celnej w Toruniu – 37 1010 1078 0040 2422 3100 0000
 14. Izby Celnej w Warszawie – 68 1010 1010 0035 8022 3100 0000
 15. Izby Celnej we Wrocławiu – 23 1010 1674 0036 6522 3100 0000

W wyniku zmian w systemach bankowych obsługujących przelew standardowy będą stosowane następujące symbole przypisane do poszczególnych rodzajów rachunków bankowych:

dla scentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:

 1. zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKC,
 2. zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKCW,
 3. zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADN,
 4. zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącej więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADNW,
 5. wpłat dotyczących deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (formularz VAT-IM) – symbol VATIMP,
 6. zapłaty mandatu, kary pieniężnej, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy – POZDOCH,
 7. zapłaty podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji podatkowej – odpowiedni dla deklaracji symbol np. AKC-4F, AKC-4H, AKC4C, … itp.
 8. zapłaty podatku od gier – odpowiedni symbol np. POG4, POG-4, .. itp.

dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie właściwy do dokonywania:

 1. wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Izbę Celną w Krakowie – TYTULKR,
 2. wpłat dotyczących innych należności Izby Celnej w Krakowie, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-KR,
 3. dla niescentralizowanych wpłat należności na rachunki bankowe pozostałych izb celnych właściwe do dokonywania:
 4. wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez te izby celne – TYTULIC,
 5. wpłat dotyczących innych należności tych izb celnych, np. należności ze stosunków cywilnoprawnych – POZ-IC.

Wskazać należy również, iż w związku ze zmianami do dokonywania wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej nie będzie stosowany formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego – wpłaty tych należności należy dokonywać zwykłym przelewem. Od 1 października 2015 r. wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej należy dokonywać na wyodrębniony w tym celu centralny rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie nr 09101012700008241391300000.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *