Zmiana stawek VAT w kasach fiskalnych

Eksperci PKPP Lewiatan piszą w przesłanym dokumencie, iż:
 
1. Z przepisów podatkowych nie wynika, kto (podatnik czy serwisant) jest uprawniony do zmiany stawek VAT w kasie fiskalnej? W związku z powyższym, rodzi się pytanie, czy sam podatnik (bez udziału serwisanta) może dokonać zmiany stawek VAT w kasie fiskalnej przez system informatyczny zdalnie sterowany ze swojej siedziby?

Zwracamy uwagę, że konieczność zmiany stawek przez serwisanta wiązać się będzie z zawieszeniem użytkowania dużej części kas do czasu realizacji tej zmiany. W szczególności może to dotknąć tych przedsiębiorców, którzy zobligowani będą do dokonania zmian w wielu kasach fiskalnych w licznych jednostkach często rozsianych po całym kraju. Z praktycznego punktu widzenia zmian stawek we wszystkich kasach fiskalnych należałoby dokonać w jednej chwili o godzinie 00: 00, co przy ograniczeniu dostępności serwisantów, konieczności dojazdu do każdej jednostki wyposażonej w kasy, odległościach między tymi jednostkami oraz czasu niezbędnego do przeprowadzenia zmian w każdej drukarce fiskalnej, będzie praktycznie niemożliwe i ryzykowne. Grozi to wstrzymaniem sprzedaży w jednostkach czynnych całodobowo oraz wiąże się z dodatkowymi kosztami wynagrodzeń serwisantów. Koszty te byłyby multiplikowane przy każdej kolejnej zmianie stawek.

Z uwagi na powyższe, zmiany stawek VAT winien móc dokonywać sam podatnik w swojej siedzibie, automatycznie, tj. przez system informatyczny zdalnie sterowany (bez udziału serwisanta). Pożądana jest również jasna deklaracja Ministra Finansów, że udział serwisanta w opisywanym procesie nie jest niezbędny i że niewymagalny będzie również wpis do książki serwisowej kasy fiskalnej w momencie dokonania zmiany w sposób zdalny.

2. Jeżeli odpowiedź na powyżej zrysowany problem byłaby dla podatników negatywna (tj. że zmiana stawek VAT winna być dokonana przez lub z udziałem serwisanta), to czy możliwe będzie jednak dokonanie zmiany stawek VAT w kasie fiskalnej przez podatnika przy zastosowaniu systemu informatycznego zdalnie sterowanego, ale w obecności i pod nadzorem serwisanta? Autoryzacja taka byłaby w zakreślonym terminie, tj. do sześciu miesięcy kalendarzowych wpisana do książki serwisowej kasy fiskalnej przez serwisanta.

Brak wyżej opisanych rozwiązań łączyć się będzie z dodatkowymi kosztami wynagrodzeń serwisantów. Koszty te byłyby multiplikowane przy każdej kolejnej zmianie stawek.

Reasumując: pożądane byłoby wprowadzenie przez Ministra Finansów możliwości autoryzacji zmiany stawek VAT przez samego podatnika stosującego system informatyczny zdalnie sterowany, ale w obecności serwisanta i pod jego nadzorem (bez zawieszania pracy kasy fiskalnej) oraz umożliwienie dokonania wpisu przez serwisanta w książce serwisowej kasy fiskalnej w terminie do sześciu miesięcy kalendarzowych.

3. Czy zmiana stawek VAT będzie obsłużona przez zmianę definicji istniejących oznaczeń literowych w kasach fiskalnych?

Kasy fiskalne funkcjonujące na rynku posiadają tylko 7 oznaczeń literowych (od A do G). Jeśli niemożliwa byłaby zmiana definicji istniejących oznaczeń literowych (tj. literze A odpowiadać będzie 23% zamiast dotychczasowych 22%, literze B – 8% zamiast 7%, itd.), to niemożliwe będzie obsłużenie sprzedaży według wszystkich nowych stawek – „wolne" zostałyby jedynie dwie litery, a nowych stawek jest trzy. Konsekwencją będzie zaprzestanie sprzedaży opodatkowanej jedną z nowych stawek (np. 5%).

W związku z powyższym konieczna jest zgoda Ministra Finansów na zmianę definicji istniejących oznaczeń literowych w kasach fiskalnych (ujęcie wszystkich nowych stawek w ramach oznaczeń A-G), bowiem w przypadku negatywnego podejścia do naszej propozycji przy następnej zmianie stawek nie będzie możliwa żadna sprzedaż.

 
PKPP Lewiatan/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *