Zmiana w pobieraniu należności z mandatów karnych

Przypomnijmy, iż obecnie upoważnionym do poboru należności z mandatu stanowiącego dochód budżetu państwa jest wojewoda. MF liczy, iż w wyniku zmiany nastąpi zwiększenie skuteczności i efektywności ściągania grzywien z mandatów karnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *