Zmiany na gruncie cen transferowych od 2016 r.

Krajowa ustawa ma na celu zaimplementowanie dyrektyw unijnych, a planowane modyfikacje odbywają się równolegle w ustawodawstwach wszystkich państw UE. Co zatem przewidują planowane regulacje?
Powiązanie kapitałowe jako warunek sporządzenia dokumentacji cen transferowych
Obecnie istotnym z punktu widzenia przepisów o podatkach dochodowym progiem posiadania udziałów bądź akcji w kapitale zakładowym innego podmiotu jest próg 5%. Oznacza to, iż jeżeli podmiot A posiada w kapitale zakładowym podmiotu B w sposób bezpośredni lub pośredni mniej niż 5% udziałów, akcji w kapitale zakładowym, podmioty te nie są ze sobą powiązane, przynajmniej na gruncie właścicielskim i nie są zobowiązane do tworzenia dokumentacji cen transferowych. Próg ten jest jednak dosyć niski. Wiele podmiotów bowiem posiada w kapitale innego podmiotu 5% udziałów, akcji jedynie w celach realizacji inwestycji portfelowych, a na gruncie biznesowym nie są ze sobą istotnie związane. Propozycja ustawy przewiduje, by istotna z punktu widzenia obowiązków sporządzenia dokumentacji cen transferowych wartość udziałów, akcji wynosiła 20%. Ograniczy to istotne obowiązki dokumentacyjne nałożone na podmioty posiadające jedynie niewielki udział właścicielski w drugim podmiocie. Planowane zmiany mają wejść do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2016 r.Źródło: Projekt ustawy z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Autor:
\"\" Samir Kayyali – Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. Obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *