Zmiany w systemie TAX FREE

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wyniesie 200 zł. Prawo do ubiegania się o zwrot przysługuje podróżnym, tj. osobom nie posiadającym na terytorium kraju oraz innego państwa członkowskiego stałego miejsca zamieszkania.

Ustalenie kwoty limitu na poziomie 200zł jest powrotem do regulacji sprzed dnia 1 czerwca 2016 r. W chwili obecnej, do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, limit ten wynosi 300zł. Nowa regulacja ma zastosowanie do zakupów dokonanych po dniu 1 sierpnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *