Zmiany w Funduszu Edukacji Finansowej

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji zmierzający do zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej. Zakładają one m.in. przekształcenie go w państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie Minister Finansów. 

Rada Ministrów przyjęła 11 października 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Jego celem jest m.in. zmiana sposobu funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej. Projektowane przepisy zakładają przekształcenie Funduszu, którego środkami obecnie dysponuje Rzecznik Finansowy, w państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie Minister Finansów.

Środki Funduszu będą przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej, takie jak opracowywanie i realizacja strategii edukacji finansowej, organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, a także wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego. Rozwiązanie to pozwoli na efektywne wykorzystanie środków Funduszu Edukacji Finansowej na działania prowadzące do zwiększenia kompetencji finansowych a tym samym – bezpieczeństwa finansowego społeczeństwa.

W projekcie zawarto także szereg przepisów dotyczących usprawnienia działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura przyczyniających się do poprawy efektywności systemu ochrony klientów rynku finansowego, w tym regulacje zapewniające ciągłość finansowania działalności Rzecznika Finansowego i usprawnienie gospodarowania środkami finansowymi pozostającymi w jego dyspozycji.

Przewiduje się, że proponowane regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *