Zmiany dla banków spółdzielczych

Planowana nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ma wprowadzić zmiany umożliwiające dalsze zaliczanie funduszu udziałowego do kapitału najwyższej jakości oraz pozwalające na powołanie systemu ochrony instytucjonalnej. Zmiany podyktowane są dostosowaniem polskiego prawa do unijnych rozporządzeń dotyczących nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi – tzw. dyrektywy CRDIV oraz rozporządzenia CRR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *