Zmiany dotyczące zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie ewidencjonowania opłaty prolongacyjnej na subkoncie ubezpieczonego oraz na rachunku w otwartym funduszu ubezpieczeniowym.
Obecnie przepisy regulują, iż ZUS może na wniosek płatnika składek (dłużnika) odroczyć termin ich płatności lub rozłożyć spłatę na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych (co w praktyce oznacza, że z takimi przypadkami mamy bardzo rzadko do czynienia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *