Zmiany na GPW w 2011 roku

harmonogram sesji od nowego roku
Notowania w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz obligacji odbywać się będą według nowego harmonogramu:

  • godz. 8.00 – 9.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  • godz. 9.00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
  • godz. 9.00 – 17.20 Faza notowań ciągłych
  • godz.17.20 – 17.30 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
  • godz. 17.30 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
  • godz. 17.30 – 17.35 Dogrywka

Faza notowań ciągłych zarówno dla dla akcji jak i innych instrumentów rynku kasowego, w tym obligacji, będzie trwała do godziny 17.20 czyli o 70 minut dłużej niż dotychczas.

Na rynku akcji czas dogrywki zostanie skrócony do 5 minut. Po zakończeniu sesji nie będzie organizowana faza przyjmowania zleceń na następną sesję.

Na rynku obligacji dogrywka nie będzie przeprowadzana. Po zakończeniu sesji utrzymana będzie faza przyjmowania zleceń na następną sesję.

Na rynku instrumentów pochodnych faza notowań ciągłych będzie się rozpoczynać tak jak dotychczas, czyli o godz. 8.30, natomiast dalszy przebieg notowań będzie przebiegał wg harmonogramu określonego w tabeli powyżej.

Szczegóły w Uchwale Nr 933/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 września 2010 r. (dostępnej ze strony głównej www.gpw.pl).

nowy sposób ustalania i publikowania wartości obrotów
Od pierwszej sesji 2011 roku, zgodnie z nowymi zasadami, wartość obrotów będzie obliczana jednostronnie, tj. według wartości transakcji (wcześniej sumowana była wartość kupna i sprzedaży). Zmiana dotyczy w szczególności danych podawanych w Strumieniu Informacji Rynkowych systemu transakcyjnego WARSET, na stronach internetowych oraz w innych publikacjach, takich jak Ceduła, biuletyny okresowe, publikacje okolicznościowe.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie prezentacji informacji w zakresie wartości obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na GPW do standardów międzynarodowych. W celu utrzymania porównywalności danych bieżących z danymi historycznymi, Giełda rekomenduje uczestnikom rynku giełdowego (biurom i domom maklerskim, dystrybutorom informacji, inwestorom giełdowym) przeliczenie danych historycznych.

 

GPW/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *