Zmiany podatkowe na Cyprze

– od 1 lipca 2011 r. w odniesieniu do pożyczek udzielnych przez spółkę do udziałowców lub dyrektorów będących osobami prawnymi przestaje obowiązywać zasada, zgodnie z którą uznaje się, że pożyczka taka jest oprocentowana wg stawki 9% w skali roku (obliczony na tej podstawie dochód z odsetek podlega opodatkowaniu wg stawki 10%). Zgodnie z nową regulacją, wysokość odsetek powinna odpowiadać warunkom rynkowym i to one będą decydujące przy ustalaniu dochodu z odsetek. „Zasada 9%” będzie mieć natomiast wciąż zastosowanie do pożyczek udzielanych przez spółkę na rzecz udziałowców będących osobami fizycznymi;
– od 1 lipca 2011 r. wszelkie zeznania dotyczące podatku dochodowego należnego za rok 2010 i lata kolejne będzie można złożyć do organów podatkowych jedynie za pośrednictwem systemu elektronicznego TAXIS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *