Zmiany przy zawieszeniu działalności gospodarczej

zawieszenie działalności

Zgodnie z propozycjami MG, właściciel firmy wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych będzie mógł teraz zawiesić działalność w jednej z tych form. Zjawisko to dotyczy głównie osób fizycznych, które wykonują dwie lub więcej działalności np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w ramach spółki cywilnej. Na podstawie obecnych przepisów nie mogą one zawiesić jednej formy działalności i jednocześnie utrzymać pozostałych (np. pozostać wspólnikami spółki cywilnej). W efekcie przedsiębiorca zmuszony jest zlikwidować drugą działalność, lub zawiesić wszystkie prowadzone.

Nowe regulacje umożliwią firmom także zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni. Projekt ustawy określa minimalny okres zawieszenia na 30 dni.

podjęcie działalności

Ponadto dzięki nowelizacji ustawy przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do CEIDG, lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis do CEIDG będzie oznaczać, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały pozytywnie zweryfikowane w odpowiednich rejestrach. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zostanie uruchomiona 1 lipca 2011 r.

Dodatkowo, przedsiębiorca we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie mógł określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż data złożenia poprawnego wniosku. Będzie miał też możliwość wyboru – w przypadku składania wniosku w formie papierowej – czy wniosek o wpis do CEIDG złożyć w urzędzie gminy, czy w urzędzie skarbowym.


punkt kontaktowy

W ustawie o SDG resort gospodarki zaproponował także zmiany regulacji dotyczących tzw. punktu kontaktowego dla przedsiębiorców, które znacznie skrócą czas pozyskiwania praktycznych informacji związanych z zakładaniem firmy. Organy zobowiązane do udzielania informacji będą musiały to robić w ściśle określonych terminach (tj. nie później niż w ciągu 14 dni roboczych lub 21 dni, gdy są konieczne konsultacje z innymi organami), a nie jak do tej pory „niezwłocznie”.

 

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *