Zmiany VAT z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorców?

Powyższe oznacza, iż np. w 2014 r. ww. grupa podatników wpłaciła do budżetu państwa 121 mln PLN z tytułu podatku VAT.
W związku z powyższym, MF prowadzi prace nad wprowadzeniem uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania dla tych podatników (rozważana jest możliwość wprowadzenia ryczałtu kwotowego lub procentowego od obrotu).
Kolejną rozważaną zmianą, rozważaną przez MF jest podniesienie progu podlegania podatkowi VAT z obecnych 150 tys. PLN do 200 tys. PLN co wynika z rażącej dysproporcji polskiego progu do limitów stosowanych w innych krajach członkowskich UE (np. we Francji, limit jest uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i wynosi od 82.200 do 32.900 EUR).
Przedmiotowe zmiany będą wymagać uzyskania przez Polskę od ogólnych zasad VAT ze strony Komisji Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *