Zmiany w akcyzie

Podstawowym celem nowelizacji przepisów jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Założeniem zmian w przepisach jest również doprecyzowanie i udoskonalenie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą m. in.:

 • definicji legalnych „uproszczonego dokumentu towarzyszącego”, „faktury”, „ubytków akcyzowych”, „pośredniczącego podmiotu tytoniowego”. „dokumentu dostawy” oraz „alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy”,
 • opodatkowania obrotu suszem tytoniowym, w tym wprowadzenia obowiązku rejestracji pośredniczącego podmiotu tytoniowego w miejsce obecnego obowiązku powiadomienia o rozpoczęciu działalności,
 • umożliwienia korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmiotowi uruchamiającemu nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub wyroby gazowe,
 • doprecyzowania pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej,
 • rozszerzenia możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych przy obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach,
 • doprecyzowania regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy,
 • wprowadzenia możliwości dokonania przez podatnika wyboru organu podatkowego właściwego w zakresie akcyzy, w sytuacji gdy ze względu na miejsce wykonywania czynności prawnych lub wystąpienia stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą właściwe są dwa lub więcej organy podatkowe,
 • obowiązków rejestracyjnych oraz obowiązków związanych ze składaniem deklaracji i innych dokumentów,
 • zwolnień od akcyzy, w tym zwolnień od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych,
 • procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • składów podatkowych,
 • stawek akcyzy na niektóre wyroby energetyczne,
 • ewidencji i dokumentacji prowadzonych dla celów podatkowych i kontrolnych.
 
Celem zmian w Kodeksie karnym skarbowym jest wprowadzenie sankcji związanych z naruszeniem obowiązków dotyczących rejestracji oraz obowiązków informacyjnych w zakresie powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności, zmianach w zakresie tej działalności oraz jej zaprzestania.
Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *