Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r.

Do najistotniejszych zmian dochodzi w zakresie:

  • w umowach o pracę zawieranych na czas określony niezbędne jest wskazywanie obiektywnych przyczyny uzasadniające podpisanie takiej umowy w sytuacji, gdy jest ona zawierana na czas przekraczający okres 33 miesiące lub jest 4 kolejną umową tego rodzaju zawieraną z tym samym pracownikiem.
  • w aktach osobowych nie zachodzi już potrzeba zamieszczania dokumentów związanych z dodatkowymi urlopami macierzyńskimi i dodatkowymi urlopami na warunkach urlopów macierzyńskich,
  • do akt osobowych trzeba składać wszystkie dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego, czyli też np. porozumienia dotyczące skrócenia urlopu bezpłatnego,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *