Zmiany w jednostka samorządu terytorialnego

Wśród poruszonych tematów były m.in. pomysł dywersyfikacji źródeł dochodów JST, przyjęcia jednolitych kryteriów identyfikacji samorządów, oraz zintegrowanego systemu wyrównawczego w sprawie subwencji wyrównawczych. Proponowane zmiany spowodowane są zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego w zakresie JST. Podstawową zmianą jaka w naszej ocenie powinna zostać wprowadzona, jest wyeliminowanie nagminnej obecnie sytuacji, w której jednostka samorządu terytorialnego jest jednocześnie płatnikiem i beneficjentem systemu korekcyjno – wyrównawczego tzn. JST po spełnieniu obowiązków płatnika ma mniejszy dochód na mieszkańca niż JST będąca wyłącznie beneficjentem systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *