Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Bank Światowy rekomenduje Polsce wprowadzenie ustawowego wzorca umowy bez udziału notariusza przy tworzenie prostych spółek z o.o.  Rozwiazanie to przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów rejestracji działalności gospodarczej i uprości trudną obecnie rejestrację spółki z o.o.

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia także możliwość elektronicznej rejestracji tego typu spółki oraz termin 24 godzin dla KRS na wydanie postanowienia w kwestii rejestracji. W przypadku składania dokumentów w sposób tradycyjny (papierowo) KRS ma max. 7 dni na wydanie takiego postanowienia. Reszta dokumentów, która obecnie jest załączana z chwilą składania wniosku do KRS, np. oświadczenie o wniesieniu wkładów, informacje o składzie zarządu, wzorce podpisów itd., składana będzie wg projektu ustawy dopiero po wydaniu postanowienia przez KRS.

PKPP Lewiatan zwraca uwagę, iż proces rejestracji spółki z o.o. nie kończy się z momentem wydania postanowienia przez KRS. Wnioskodawca musi złożyć również zgłoszenia przynajmniej do: urzędu statystycznego, urzędu skarbowego oraz ZUS – gdzie rejestracja trwa wiele dni. Obecnie najdłużej czeka się np. na wydanie zaświadczenia o REGON. Okres ten wynosi od 30 dni do nawet 3 m-cy. Terminy bowiem wskazane w ustawach dla poszczególnych urzędów na rejestrację przedsiębiorstw, bardzo często nie są przestrzegane przez urzędy, co powoduje znaczną przewlekłość całej procedury. W tej chwili KRS ma 7 dni na wydanie postanowienia o rejestracji i z uwagi na fakt, iż termin ten ma charakter instrukcyjny, rzadko kiedy jest on dotrzymywany, szczególnie zaś w okresie wakacyjnym, kiedy to występują znaczne opóźnienia.

Powyższe formalności sprawiają, że rejestracja działalności gospodarczej trwa w Polsce bardzo długo. W związku z tym PKPP Lewiatan zwraca uwagę, iż w przypadku S-24, kompleksowa jej rejestracja może wciąż trwać ok. 30 dni, ponieważ pozostałe etapy procesu rejestracji nie ulegają zmianie. Dodatkowo przepis ustawy o KRS wskazujący, iż w przypadku, gdy spółka jest w KRS rejestrowana elektronicznie z użyciem e-podpisu, zgłoszenia do innych urzędów składa się oddzielnie również elektronicznie, jest przepisem martwym. W praktyce tylko w KRS można złożyć dokumenty z użyciem e-podpisu oraz ewentualnie w niektórych urzędach statystycznych (tzw. e-REGON). W urzędzie skarbowym z użyciem e-podpisu można złożyć jedynie zgłoszenie NIP1 dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Szybka i prosta, a do tego kompleksowa rejestracja spółki wciąż nie jest możliwa do dokonania w sposób elektroniczny z użyciem e-podpisu. Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt jest jedynie krokiem w dobrym kierunku. Inne resorty powinny również  uprościć swoje formularze, które służą rejestracji działalności gospodarczej, oraz umożliwić przedkładanie zgłoszeń elektronicznie z użyciem e-podpisu, co przyspieszy procedury rejestracyjne.

 

PKPP Lewiatna/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *