Zmiany w listach zastawnych

W wyniku nowelizacji bank w większym stopniu będzie uprawniony do refinansowania działalności kredytowej poprzez emisję listów zastawnych, wzrośnie zabezpieczenie listów z obecnych 100 % do minimum 110 % wartości emisji, a płynność zabezpieczenia wypłaty odsetek od listów zastawnych zostanie zobowiązana do utrzymywania przez okres kolejnych 6 miesięcy. Dodatkowo w wyniku zmian zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym będą osiągane przez nierezydentów dochody z odsetek lub dyskonta od listów zastawnych oraz dochody tych osób z odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla nierezydentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *