Zmiany w prawie celnym

Unijny Kodeks Celny wraz z przepisami wykonawczymi zastąpi od dnia 1 maja 2016 r. obowiązujący już ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny, jednak z uwagi na problemy z przygotowaniem odpowiednich systemów informatycznych przepisy przejściowe UKC pozwalają na stopniowe wprowadzanie nowych regulacji do dnia 31 grudnia 2020 r.
Zmiany będą dotyczyć m.in. uproszczenia w zgłoszeniach celnych, wszelkiej wymiany informacji między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, która będzie odbywać się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych (zasada ta ma również dotyczyć przechowywania tych informacji), wprowadzenia nowych kryteriów przyznania statusu upoważnionego przedsiębiorcy, rozszerzenia katalogu korzyści dostępnych wyłącznie posiadaczom statusu AEO czy uszczegółowienia czasowego składowanie towarów (wprowadzono zabezpieczenie jako warunek uzyskania pozwolenia na prowadzenie magazynu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *