Zmiany w przekazywaniu 1% podatku

Planowana nowelizacji przewiduje możliwość wskazania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego jako beneficjenta 1% podatku należnego, bez konieczności składania samodzielnego zeznania podatkowego. Poselską propozycję należy ocenić pozytywnie, gdyż wg. danych za 2013 r. liczba podatników, którzy w zeznaniach złożyli wnioski o przekazanie 1 % należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 12.034 tys., co stanowi 45% ogólnej liczby podatników (56% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *