Zmiany w składzie SN

W wyniku zmian oprócz Pierwszego Prezesa Sądu najwyższego również Prezesi kierującymi poszczególnymi Izbami Sądu Najwyższego będą powoływani maksymalnie na 2 kadencje. Zachowany został okres sprawowania kadencji – 6 lat Pierwszy Prezes, 5 lat poszczególni Prezesi Izb. Obecni Prezesi SN w wyniku zmian utracą swoje stanowiska w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji (chyba, że zostaną wcześniej odwołani). Nowelizacja wprowadziła również ograniczenie wiekowe Prezesa oraz przewodniczących wydziałów izby SN do 70 lat (zasada wydłużenia okresu zajmowania stanowiska sędziego SN do 72 lat będzie obejmować tylko orzekanie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *