Zmiany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Według MG poszerzenie obszaru kamiennogórskiej strefy zaowocuje podwyższeniem nakładów inwestorów w wysokości ok. 200 mln zł. Spowoduje to wzrost wpływów do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ciągu najbliższych 10 lat. Eksperci prognozują, ze wyniosą one ok. 227 mln zł. Proponowana zmiana granic pozwoli utworzyć ok. 574 nowych miejsc pracy w samej strefie oraz ok. 140 w zasięgu jej oddziaływania.

Rozporządzenie w sprawie Kamiennogórskiej SSE przewiduje włączenie w granice strefy nowych terenów o powierzchni ok. 21 ha, natomiast wyłączenie z jej obszaru ok. 22 ha. W wyniku zmniejszenia strefy, jej powierzchnia wyniesie ostatecznie ok. 367 ha.

O prawie 16,5 ha zwiększy się natomiast powierzchnia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Będą tam realizowane m.in. dwie nowe inwestycje: firmy Suwary S.A. w Ksawerowie oraz Flexpol sp. z o.o. w Płocku.

MG szacuje, że na każde 100 nowych miejsc pracy utworzonych na terenie strefy, przypadnie ok. 25 kolejnych poza nią. Zgodnie z tą oceną, proponowana zmiana granic pozwoli na zatrudnienie co najmniej 370 osób na terenie strefy i ok. 93 w jej otoczeniu, co znacznie poprawi lokalny rynek pracy.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *