Zmiany w sposobie liczenia odsetek \”cywilnoprawnych\”

Problematyczne wydaje się niewłaściwe skonstruowanie przepisów przejściowych do nowelizacji, gdyż w obecnym brzmieniu nowe przepisy mogą mieć zastosowanie do stosunków prawnych zawartych przed wejściem w życie nowelizacji. MF nie przewiduje jednocześnie dokonać zmian w zakresie konstrukcji odsetek podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *