Zmiany w świadczeniach rodzinnych

W wyniku zmian świadczenia będą obniżane o taką samą kwotę o jaką dana rodzina przekroczyła próg dochodowy. Nowa zasada (tzw. ,,złotówka za złotówkę’’) będzie stosowana w przypadku zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, otrzymywanych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania. Według szacunku ekspertów zmiany pozytywnie wpłyną na sytuację finansową ok. 160 tys. rodzin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *