Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym

Nowelizacja przewiduje w tym zakresie łączne rozpoznawanie wniosków, skarg konstytucyjnych i pytań prawnych, dotyczących tego samego problemu za uprzednią zgodą Prezesa TK. Na przyspieszone postępowanie wpłynie również  zasada wydawania wyroku wraz z uzasadnieniem najpóźniej po trzech miesiącach od zamknięcia rozprawy lub po 30 dniach od rozstrzygnięcia sprawy na posiedzeniu niejawnym. Interesującym rozwiązaniem jest zniesienie zasady dyskontynuacji wniosków złożonych do Trybunału przez parlamentarzystów co umożliwi rozpatrywanie wniosków przez TK również po zakończeniu kadencji parlamentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *