Zmiany w ubezpieczeniach

W wyniku zmian towarzystwa ubezpieczeniowe obowiązkowo będą musiały należeć do Polskiej Izby Ubezpieczeń (w toku prac obowiązek miał być fakultatywny). Nierozwiązana pozostała na razie kwestia prowadzenia ubezpieczeniowych baz danych (dotychczas prowadzić je PIU, rozważany jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). W wyniku zmian w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, a zwłaszcza w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie będzie miał prawa do uzyskania wynagrodzenia bądź jakichkolwiek innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Poprawa zgłoszona do projektu przez Związek Banków Polskich została słusznie odrzucona, gdyż dopuszczenie możliwość zobowiązania się ubezpieczonego do zwrotu kosztów związanych z obsługa ubezpieczenia stanowiłaby lukę dla polisolokat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *