Zmiany w urlopach dla rodziców 2016

Zmiany wpłynęły na termin urlopu w przypadku narodzin wieloraczków: odpowiednio do 31-37 oraz 34 tygodni (razem może to oznaczać od 65 do nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci).
Dla matki przeznaczone są pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, natomiast resztą może dowolnie dzielić się z ojcem (zasady określania wysokości zasiłku macierzyńskiego nie ulegną zmianie i będą wyliczane na podstawie składek rodzica korzystającego z urlopu).
Zmiany nie dotknęły również możliwości pracy rodziców korzystających z urlopu maksymalnie na pół etatu.
W wyniku zmian, z urlopu rodzicielskiego będzie można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Konsekwentnie, rodzice będą mieli czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Jednocześnie, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w wybranym przez rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po uprzedniej części urlopu.
Od 2016 r. rodzice mają wydłużony, bo aż trzy tygodniowy termin od porodzie na podjęcie decyzji, czy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Konsekwentnie, terminy na złożenie wniosku o urlop rodzicielski, wychowawczy lub ich części, również zostaną wydłużone do 3 tygodni.
Zmianie ulegną również zasady urlopu ojcowskiego – ojcowie będą mieli 2 lata na skorzystanie z przysługujących tylko im 2 tygodni urlopu a jednocześnie, będą mogli podzielić go na 2 części i skorzystać z nich w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *