Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Powyższe zwolnienie dotyczy gruntów klas I-III, co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu mieści się w obszarze zwartej zabudowy; położone są maksymalnie 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej i od drogi publicznej oraz ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy kilka odrębnych części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *