Zmiany w ustawie Prawo bankowe – spready

W założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe (dalej: projekt) znajdują się zapisy o eliminacji tzw. spreadu walutowego. Projekt zakłada odejście od obecnie obowiązujących zasad przeliczania kursu walut obowiązujących w danym banku na rzecz tzw. „średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu lub dzień spłaty raty, jego części lub całości". Ponadto projekt zakłada dodatkową możliwość dokonania spłaty raty, części lub całości kredytu w walucie, w której kredyt został zaciągnięty, bez konieczności przewalutowywania go według kursu obowiązującego w banku.

 
W ocenie PKPP Lewiatan projekt jest jednak niezgodny z konstytucją i prawem dewizowym.
 
PKPP Lewiatan/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *