Zmiany w wykazie prac uciążliwych dla kobiet

W wyniku zmian, kobiety w ciąży nie będą mogły wykonywać prac w narażeniu na niektóre czynniki biologiczne, jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie ich zdrowia albo niekorzystny wpływ na przebieg ciąży. Do katalogu prac, których nie powinny wykonywać kobiety w ciąży lub karmiące piersią, należą prace podczas których dochodzi do możliwości narażenia na niektóre substancje i mieszaniny (m.in. na działanie mutagenne, rakotwórcze, toksyczne). Ponadto ww. kobiety nie mogą pozostawać w zatrudnieniu przy pracach lub procesach technologicznych, podczas których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin albo czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *