Zmiany w zakresie obowiązków przechowywania akt osobowych pracowników

Projekt na etapie konsultacji społecznych przewiduje wprowadzenie trzech minimalnych okresów przechowywania dokumentów przez pracodawcę po ustaniu okresu zatrudnienia uzależniony od charakteru dokumentu – 0, 5, 50 lat.
Proponowane zmiany należy oceniać pozytywnie, gdyż obowiązek przechowywania akt osobowych pracowników ciąży zarówno małym i średnim przedsiębiorcom jak również firmom zatrudniającym tysiące. Szacuje się że koszty ww. obowiązku wynoszą łącznie ok. 130 mln PLN. Problematyczny wydaje się wyłącznie  termin obowiązku przechowywania dokumentów do celów emerytalno – rentowych (50 lat) i brak możliwości przechowywania akt w formie elektronicznej (zarzut ten skierował już Związek Pracodawców RP).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *