Zmiany w zakresie systemu wydawania interpretacji

Zmiany wynikają z planowanego przez MF odejścia od modelu właściwości miejscowej wydawania interpretacji na rzecz specjalizacji rzeczowej organów. Powyższa zmiana, zdaniem MF podyktowana jest problemami w zakresie prawidłowości i niejednolitości interpretacji wydawanych obecnie przez niezależnych organów. Wprowadzane zmiany stanowią pierwszy etap procesu wdrażania przez MF specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji – w perspektywie, wg. dokonanych założeń, interpretacje przepisów prawa podatkowego będą wydawane w zakresie każdego z tytułów podatkowych wyłącznie przez wyznaczone ośrodki Krajowej Informacji Podatkowej.
 
Przedmiotowe zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuacje podatnika, gdyż przyczynią się niewątpliwie do tworzenia przez konkretne organy nie zawsze prawidłowej jednolitej linii interpretacyjnej. Obecnie podatnik może argumentować swoje stanowisko zdaniem wyrażonym przez inne organy, w wyniku zmian okaże się to w praktyce niemożliwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *